Sposoby na naukę

Czas przygotowań do egzaminu maturalnego, stanowi żmudny proces nauki nowych treści, połączony z powtarzaniem wcześniej, przyswojonych materiałów. Taka struktura pracy, powoduje w wielu uczniach niechęć oraz znudzenie pracą. Aby tego uniknąć dobrze jest, zaplanować cały proces uczenia, w taki sposób aby stymulował rozwój nowych umiejętności, poprzez różnorodne warianty stosowanych metod nauczania. Warto aranżować różnorodne sposoby pogłębiania wiedzy, takie jak tworzenie kolorowych notatek, konstruowanie przykładowych pytań testowych i ich rozwiązywanie, opowiadanie na głos, przyswajanych treści. Nie mając pomysłów na podejmowanie podobnych działań, warto wyposażyć się w podręczniki, które zaproponują podobne formuły nauki. Jedną z wielu propozycji, może być biologia na czasie 3 zakres rozszerzony do maturyJest to pozycja godz uwagi, gdyż oparta została na rzetelnych informacjach, zgodnych z wymogami Centralnej Komisji Edukacji, a także zawiera wiele różnorodnych zadań, które w atrakcyjny sposób, przygotowują do egzaminu z biologii.

Z czego składa się podręcznik?

Książka zawiera wiele licznych materiałów, które umożliwiają powtórzenie wszystkich informacji z przedmiotu, a także nadrobienie ewentualnych braków wiedzy. Dużą zaletą podręcznika jest to, że składa się z zbiorów zadań, które wyczerpują wszystkie warianty ćwiczeńĶ, wymaganych do zdania egzaminu. Dodatkowo są tak zaprojektowane, aby uczeń dochodził rozwiązań krok po korku, poprzez co zyskuje głębsze zapamiętywanie treści oraz gwarancję, że wiedza ta pozostanie z nim na dłużej. W sytuacji braku pomysłu na rozwiązanie danego zadania, autorzy zaprojektowali alternatywne sposoby ich rozwikływanie, z którymi uczeń może się zapoznać i zapewnić sobie w ten sposób sukces, podczas rozwiązywania kolejnych, tego typu zadań. Podręcznik posiada klucz z odpowiedziami do testów, dzięki któremu maturzysta może, na bieżąco weryfikować własne postępy w nauce. Książka zawiera materiały bonusowe pod postacią wyodrębnionych, najważniejszych treści z przedmiotu.