Genetyka to dziedzina skupiająca się na dziedziczności oraz zmienność organizmów. Uczy ona o podstawowych jednostkach odpowiadających za te procesy, czyli genach. Genetyka pozwala odpowiedzieć na pytanie, jak powstają wybrane komórki, w jaki sposób przekazuje się je potomstwu, a także czy mają one praktyczne zastosowanie w życiu człowieka. Nauka ta wysnuwa podstawy do opracowywania biotechnologii oraz mechanizmów odpowiadających za przywrócenie równowagi ekosystemu. Szczegółowych informacji o niej można szukać w opracowaniach naukowych, a także w podręcznikach dla szkół ponadpodstawowych, takich jak biologia na czasie 3 zakres rozszerzony (kup już dziś, szybka wysyłka!). Dlaczego warto zapoznać się z genetyką? Jaki ma ona wpływ na przyszłość całej planety? 

Genetyka w najbliższym otoczeniu 

Jedną z dyscyplin naukowych związanych z genetyką jest biotechnologia. Zajmuje się ona wykorzystywaniem organizmów, wirusów czy ich składników do celów praktycznych. W jej obrębie można wyszczególnić główne gałęzie skupiające się wokół różnych dziedzin życia. Są to przede wszystkim rolnictwo, przemysł oraz medycyna. Genetyka może zatem stać się niezbędnym narzędziem do produkcji leków, wybranych produktów spożywczych, nawozów oraz szczepionek glebowych. Ponadto umożliwia ona produkcję biogazu oraz tworzenie biologicznych oczyszczalni ścieków. To niezwykła nauka, z którą ma się do czynienia podczas wykonywania niemal wszystkich codziennych aktywności. 

Poznanie środowiska od podstaw 

Dzięki genetyce możliwe było przeprowadzanie badań i doświadczeń związanych z ewolucją i kształtowaniem się ekosystemów na przestrzeni milionów lat. Stała się ona podstawą do wyprowadzenia tez o nieodwracalnych zmianach następujących wśród wybranych grup organizmów. To właśnie genetyka umożliwiła bliższe poznanie historii życia na Ziemi od powstania pierwszych komórek eukariotycznych, aż po pojawienie się wszystkich ssaków, w tym człowieka. Dzięki dowiedzeniu się informacji o przyczynach wymierania wybranych gatunków możliwe jest zapobieganie tym zjawiskom poprzez zachowanie właściwej różnorodności biologicznej. Genetyka może zatem pomóc w zahamowaniu katastrof ekologicznych i zneutralizowaniu degradacji środowiska na skutek działalności człowieka. To dziedzina, z którą powinna zapoznać się każda osoba interesująca się biologią oraz czynną ochroną przyrody.